Skip to main content

Обекти

Строителен мениджмънт, обхващащ всички фази на строителния процес

Искате ли да обсъдим Ваш проект?

Търсите надежден партньор, за Вашите инвестиционни намерения? Обадете се сега.

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13