За Нас

Ние сме водеща фирма за строителен мениджмънт в България

"С Консулт" осъществява пълен контрол над строителния процес, обхващащ всички фази - от етапа на проектиране, съгласуване и одобряване на идейния/техническия проект със Специализираните Държавни Контролни Органи и експлоатационни дружества, през целият период на строителството, до окончателно завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация.

Услуги

Строителен мениджмънт, обхващащ всички фази на строителния процес

Всички обекти от I-ва до VI-та категория с площ от 10+ до 100 000+ квадратни метра. Проучване, съгласуване и консултации по време на проектиране. Разрешаване на строителството. Строителство и разрешение за ползване.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Портфолио Обекти

Разгледайте последните ни обекти

Награди

Препоръки за професионално изпълнение

 • "Интех Инвестмънт" ООД, гр. София
  Многофамилна жилищна сграда с полуподземни гаражи, РЗП 4 780 кв.м.

  2018
 • "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД
  Преустройство и адаптация на основната сграда на НДК

  2018
 • "Икис СЛ" ЕООД, гр. София
  Производствена, складова и офисна сграда с изгребна яма, РЗП 2 917 кв.м.

  2018
 • "Грийнлайф - Строй" ЕООД, гр. София
  Жилищна сграда с гаражи, реконструкция на СВО, СКО

  2018
 • "София Тех Парк" АД, гр. София
  Упражняване на независим надзор, по проект "Научно-технологичен парк"

  2018
 • "София Тех Парк" АД, гр. София
  Извършване на оценка за съответствие, по проект "Научно-технологичен парк"

  2018
 • "АЛТА Фармасютикълс" ЕООД, гр. София
  Сгради за обществено обслужване - офисни и складови сгради, РЗП 6 011 кв.м.

  2017
 • "Юнион Асетс" ЕООД, гр. София
  Жилищен комплекс "Елизиум", РЗП 42 042 кв.м.

  2016
 • Министерство на Културата, гр. София
  Ремонт и преустройство на кино "Одеон"

  2013
 • "Софарма" АД, гр. София
  Таблетен цех, лабораторен административно обслужващ комплекс

  2013
 • "СМА Индустриал" ЕООД, гр. София
  Строителен хипермаркет "Baumax" с прилежаща инфраструктура

  2013
 • "Мото-Пфое" ЕООД, гр. София
  Търговски и сервизен комплекс, хале към сервизен център, открит склад

  2010
 • "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД, гр. Пловдив
  Производствено хале, административно-битова сграда

  2008
 • "Медика", гр. Сандански
  Цех за производство на готови лекарствени форми

  2003

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13