Skip to main content

Политика за поверителност и защита на лични данни

Защитата на личните Ви данни е важна, затова обработваме Вашата информация изключително внимателно, въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД).

„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци /имена, e-mail адрес, телефон…/

   Всяка информация, която събираме от Вас се използва само с конкретни цели, пряко свързани с изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; идентифициране на клиент при сключване на договор и разяснения за нашите услуги, а начинът на тяхното съхранение е съобразен със специфичните нужди за обработка.

Ние сме единствените собственици на информацията, събирана през този сайт. Личната Ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която е да е друга компания, по каквато е да е причина, без Вашето изрично съгласие.

   Вие имате право:

При упражняване на правото си на достъп Вие имате право по всяко време:

  • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “С Консулт” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
  • Да изискате и получите от “С Консулт” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
  • Да получите достъп до данните, свързани със “С Консулт” ЕООД, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
  • Да коригирате или допълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, както и да поискате т да бъдат изтрити директно с отправяне на искане до “С Консулт” ЕООД като изпратите e-mail на адрес: office@sconsultbg.com.

Когато използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.

Ако, в който и да е момент решите, че искате да оттеглите съгласието си по Общия регламент за защита на личните данни, можете да ни изпратите съобщение на e-mail: office@sconsultbg.com

Запазваме правото си периодично да актуализираме тази политика, поради което Ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате как обработваме и защитаваме Вашите лични данни.

Свържете се с нас:

„С КОНСУЛТ“ ЕООД;
гр. София, район „Витоша“
бул. „България“ № 98,
секция В, ет. 1, офис 13В;
E-mail: office@sconsultbg.com
Tелефон: 02/955 50 20

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13