Skip to main content

Услуги

Строителен мениджмънт, обхващащ всички фази на строителния процес

Проучване, съгласуване и консултации по време на проектиране

 • Консултиране по време на целия процес на проектирането, по всички части и на всички фази
 • Съгласуване на проекта със СДКО (Специализираните Държавни Контролни Органи) и Експлоатационните дружества. Издаването на становища и подписване на договори

Разрешаване на строителството

 • Изготвяне на “Оценка за съответствие на инвестиционния проект” със съществените изисквания към строежите и пълно съдействие пред заинтересованите експлоатационни дружества и органите, които са оправомощени да издават Разрешение за Строеж

Строителство и разрешение за ползване

 • Пълно съответствие на строежа с нормативните изисквания
 • Надзор по време на строителството
 • Инвеститорски контрол
 • Съставяне на енергиен сертификат
 • Изпълнение на заснемане за издаване на удостоверение от Агенцията по кадастър
 • Издаване на “Разрешение за ползване” и въвеждане в експлоатация
Обем на дейността

Всички обекти от I-ва до VI-та категория с площ от 10+ до 100 000+ квадратни метра

 • Офиси
 • Магазини
 • Жилища
 • Ресторанти
 • Вили
 • Други

 • Жилищни сгради
 • Административни сгради
 • Шоуруми
 • Складови бази
 • Фабрики

 • Жилищни комплекси
 • Производствени предприятия
 • Търговски центрове
 • Бизнес комплекси
 • Спортни центорве 

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13