Skip to main content
Административно-производствена сграда

„Преустройство и промяна на предназначението на логистичен склад с офиси в предприятие за пълнене и опаковане на козметични продукти с логистичен склад и офиси“

Информация за проекта

 • Възложител
  „ИЛ КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • Локация
  с. Гара Елин Пелин
 • Година
  2020
 • Размер
  6 206,35 кв.м.
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

Предмет на инвестиционното намерение е преустройство и промяна на предназначението на логистичен склад с офиси в предприятие за пълнене и опаковане на козметични продукти с логистичен склад и офиси, както и Реконструкция на съществуващ трафопост КТП „Изида- 1894“, SO_2453, чрез оборудване на свободна килия с трансформатор 630KVA и нови кабелни линии НН 1KV в съществуваща тръбна мрежа.

Обектът се намира в УПИ XIV- „за производствена, складова и търговска дейност“, кв. 23, по плана на с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин, Област Софийска.

Обхват на дейностите на „С Консулт“:

 • оценка на съответствието на инвестиционните проекти
 • надзор по време на строителството
 • изготвяне на технически паспорт

  Искате ли да научите повече информация, за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13