Skip to main content
Административна сграда

ШОУРУМ И АВТОСЕРВИЗ НА „VOLVO“

Информация за проекта

 • Възложител
  “МОТО-ПФОЕ” ЕООД
 • Локация

  р-н „Кремиковци“, гр. София

 • Площ
  2 517,78 кв.м.
Категория обект

Строежът е V-та категория

Описание

Шоурум и автосервиз, складове и офиси “Волво” на Мото-Пфое” ЕООД с изгребна яма

Етап 1 – Шоурум и автосервиз, складове, офиси и изгребна яма “Волво” на Мото-Пфое” ЕООД и цялата подземна и надземна инфраструктура, с месотахождение: ПИ с идентификатор 68134.8592.220 по КК и КР, м. „Могилите“, в землището на м. „Враждебна“, р-н „Кремиковци“ СО, гр. София.

На кота ±0,00, ориентиран с дългата си ос е изграден шоурума и площадното пространство пред него, където вдясно е реализиран клиентски паркинг за 9 автомобила, а вляво е изпълнена експозиционна площ за 10 автомобила втора употреба. В изложбената зала за автомобили са обособени консултантски и търговски зони и офиси, зони за стоки и аксесоари, обслужващи клиенти зони – рецепция, почивка клиенти и посетители, конфигуриране, кафе, санитарни помещения за посетители, изход за издаване на нови автомобили и входове за зареждане с автомобили. Подходът към автосервиза и паркингите се осъществява с двураменна рампа от вътрешния локал на комплекса.

От север, на кота -1,60 е изпълнен вход за приемна със зони за информация, каса, диспечери, магазин за резервни части, сервизен майстор, във функционална връзка с механичния сервиз, който е с вход от север и изход от запад.

От южната страна на сградата е входът за складовете и техническите помещения, обслужващи сервиза и служебен вход за зареждане с резервни части и вход работници, които осигуряват функционална връзка с механичния цех. В тази зона са реализирани и всички технологични помещения. Служебна стълбищна клетка осигурява връзка с второ ниво +1,60, където са разположени санитарни и битови помещения, зала за обучение на персонала.

Дейности на „С Консулт“ ЕООД:

 • Техническа помощ при съгласуване и издаване на становища от „Софийска вода“ АД и Агенция „Пътна инфраструктура“ на Подробен устройствен план
 • Изготвяне на документация за провеждане на процедура по преценка необходимостта от ОВОС
 • Оценка за съответствие по част “Енергийна ефективност”
 • Изготвяне на доклад за оценка на съответствието
 • Надзор по време на строителството
 • Детайлно обследване за енергийна ефективност и съставяне на енергиен сертификат
 • Технически паспорт

Участник в сграда на годината 2019

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13