Skip to main content

„Две многофамилни жилищни сгради – Сграда „А“ и Сграда „Б“ с общ П.Г., надземен паркинг и помещение за трафопост“

Информация за проекта

 • Възложител
  „СИ ДЖИ ХОУМ 1“ ЕООД
 • Локация
  УПИ III-5560, 5561, кв. 27/, м. „Дървеница“, район „Студентски“, гр. София
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

Дейности на “ С Консулт“ ЕООД:

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието

Надзор по време на строителството

Технически паспорт

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13