„Две многофамилни жилищни сгради – Сграда „А“ и Сграда „Б“ с общ П.Г., надземен паркинг и помещение за трафопост“

Информация за проекта

  • Възложител
    „СИ ДЖИ ХОУМ 1“ ЕООД
  • Локация
    УПИ III-5560, 5561, кв. 27/, м. „Дървеница“, район „Студентски“, гр. София
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

Дейности на “ С Консулт“ ЕООД:

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието

Надзор по време на строителството

Технически паспорт

Искате ли да научите повече информация за обект като този?

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13