Skip to main content

“Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, район „Младост“, гр. София

 

Информация за проекта

 • Възложител
  „Тонито Груп” ЕООД
 • Локация
  УПИ IV – 2994, (ПИ с идентификатор 68134.4093.9306), кв. 28а, по плана на гр. София, м. „Югоизточен град – Район 4“, Столична Община, Район „Младост“
 • Година
  2020
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

Разгъната засроена площ на сградата е 5 772,70 м2.

Дейности на „С Консулт“ ЕООД:

 • строителен надзор съгл. чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ
 • изготвяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация
 • Технически паспорт

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13