Skip to main content
Административно-производствена сграда

Парк Индустрия – София Изток

Информация за проекта

 • Възложител
 • Парк Индустрия София-Изток
 • Локация
  община Елин Пелин, област София
 • Година
  2017
 • Размер
  31 474,52 кв.м.
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД С ОФИСИ e разделен на  2 етапа: Етап I – Логистичен склад – Сграда 1, включваща: две складови зони – товаро-разтоварна и зона за стокосъхранение, две офис тела с битови и санитарни помещения в обема на сградата, обслужващо инсталационно ниво със ЗП 18 805,36м2 и РЗП от 21 474,52ми Етап II – Логистичен склад – Сграда 2, включваща: две складови зони – товаро-разтоварна и зона за стокосъхранение, две офис тела с битови и санитарни помещения в обема на сградата, обслужващо инсталационно ниво със ЗП 18 805,36м2 и РЗП от 21 474,52м2; площадкови Електро и ВиК мрежи; Вертикална планировка и настилки; Подпорна стена; Озеленяване.

Етап I e въведен в експлоатация през 2016г., а Етап II – през 2018 г.

Дейности на „С Консулт“:

 • Строителен надзор
 • Технически паспорт

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13