Skip to main content
Административна сграда

Национален Дворец на Културата

Информация за проекта

 • Възложител
  “НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД
 • Локация
  София
 • Година
  2018

Описание

Проектът предсталвява „Преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председасетлство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“. Сградата е и с местонахождение УПИ I, кв. 369, м. „IV-67“, район „Триадица“, гр. София.

Ремонтът се състои в подмяна на нагнетателни и смукателни камери, подмяна на циркулационни помпи, подмяна на съществуващи климатични камери, обновление на отоплителни и охладителни системи; Подмяна на водопроводни щрангове и на канални вертикали, разделяне на водопроводната система на питейна и противопожарна; Реновация на кухнята на етаж 70 и на кухнята към ресторанта на Етаж 80 в основната сграда на НДК.

 • Национален Дворец на Културата

 • Национален Дворец на Културата

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13