Skip to main content
Административна сграда

“Административна многофункционална сграда с подземен паркинг“ Уолтопия – КОЛАЙДЕР АКТИВИТИ ЦЕНТЪР

Информация за проекта

 • Възложител
  Уолтопия АД
 • Локация
  р-н “Младост”, гр. София
 • Година
  2017
Категория обект

Строежът е II категория

Описание

Сградата е с местонахождение: УПИ I за “Научно технологичен парк”, кв. 10, м. “НПЗ Изток – м. Къро”, р-н “Младост”, гр. София София Тех Парк е проект, който има амбициозната цел да събере на едно място най-иновативните компании в България, където те заедно ще могат да развиват и създават нови продукти, обменят опит и споделят високо-технологични лаборатории и техника.

Дейности на „С Консулт“ ЕООД:

 • Доклад за оценка на съответствието
 • Инженер-консултантска услуга по време на строителството
 • Технически паспорт

Участник в сграда на годината – 2017

 • Уолтопия – КОЛАЙДЕР АКТИВИТИ ЦЕНТЪР

 • Уолтопия – КОЛАЙДЕР АКТИВИТИ ЦЕНТЪР

 • Уолтопия – КОЛАЙДЕР АКТИВИТИ ЦЕНТЪР

 • Уолтопия – КОЛАЙДЕР АКТИВИТИ ЦЕНТЪР

 • Уолтопия – КОЛАЙДЕР АКТИВИТИ ЦЕНТЪР

 • Уолтопия – КОЛАЙДЕР АКТИВИТИ ЦЕНТЪР

 • Уолтопия – КОЛАЙДЕР АКТИВИТИ ЦЕНТЪР

 • Уолтопия – КОЛАЙДЕР АКТИВИТИ ЦЕНТЪР

 • Уолтопия – КОЛАЙДЕР АКТИВИТИ ЦЕНТЪР

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13