Skip to main content
Административна сграда

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ

Информация за проекта

 • Възложител
  „София Тех Парк“ АД
 • Локация
  София

 

Описание

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ гр. СОФИЯ, УПИ I – за “Научно-технологичен парк”, кв. 10, м. “НПЗ Изток – м. Къро”, Район „Младост“-Столична община 1.ЕТАЖЕН ПАРКИНГ 2.СГРАДА “МУЗЕЙ/ЕКСПЕРИМЕНТАРИУМ С ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР И ПЕШЕХОДЕН МОСТ” 3.СГРАДА „ИНКУБАТОР“ – допълващо застрояване, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда”. БКТП „А+В“ 1х800kVA и 2х630kVA/ 10/20/0.4 kV 4.СГРАДА „Д – ЛАБОРАТОРИИ“.

Строежът се реализира по проект „Научно-технологичен парк” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013” – една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз. Общата цел на ОП „Конкурентноспособност“ е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел са стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.

 • НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ

 • НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ

 • НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ

 • НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ

 • НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ

 • НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ

 • НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ

 • НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ

 • НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13