Кино „Одеон“

Информация за проекта

  • Възложител
    БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА
  • Локация
    София
  • Година
    2013
  •  
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

 Разработеният проект обхваща „Ремонт и преустройство на кино “Одеон” и цели създаване на киносалон в центъра на София, който да не отстъпва по обзавеждане и технически възможности на най-добрите и съвременни киносалони в България. Преустройството на кино-залата включва създаване на необходимия ”стадионен тип” амфитеатър за оптимална видимост от всеки стол.

Искате ли да научите повече информация за обект като този?

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13