Skip to main content
Административна и производствена сграда

Център за ремонт и поддържане на транспортни средства – MAN

Информация за проекта

 • Възложител
  „МВБ Трак енд бъс България“ АД
 • Локация
  с. Царацово, Пловдив
 • Година
  2017
 • Площ
  2 435,95 кв.м.
Категория обект

Строежът е V-та категория

Описание

„Център за ремонт и поддържане на транспортни средства, резервоар за дъждовни води и изгребна яма и ажурна ограда“ с местонахождение УПИ 93.277 – сервизен център за тежкотоварни автомобили, в землището на с. Царацово, обл. Пловдив.Обектът е въведен в експлоатация поетапно: Етап I – ЦЕнтър за ремонт и поддържане на транспортни средства, резервоар за дъждовни води и изгребна яма за битово-фикални води, ажурна ограда в рамките на имота и Етап II- Газонсабдяване на „Център за ремонт и поддържане на транспортни средства“.

Дейности на „С Консулт“ ЕООД:

 • Изготвяне на доклад за оценка на съответствието
 • Надзор по време на строителството
 • Технически паспорт

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13