Skip to main content
Административна и производствена сграда

Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз – „Либхер-Хаусгерете Марица“

Информация за проекта

 • Възложител
  „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД
 • Локация
  с. Бенковски, обл. Пловдив
 • Година
  2015
 • Площ
  35 916,19 кв.м.
Категория обект

Строежът е I категория

Описание

„Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз“ е проект на „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД, чието проектиране започна през май 2013г. и успешно бе въведен в експлоатация в края на 2015г. Обектът е изпълнен поетапно:

Етап I -Логистичен център с технически помещения,

Етап II – административно-битова сграда,

Етап III – Транспортна лента за връзка със съществуващата производствена сграда.

Разположен е в непосредствена близост до автомагистрала „ Тракия“ в индустриална зона Марица, с административен адрес УПИ 36.313, в землището на с. Бенковски, обл. Пловдив. Възложител: „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13