Skip to main content
Административно-производствена сграда

Търговска база с 2 бр. административни сгради, складова база – „Джесика – София

Информация за проекта

 • Възложител
  „Джесика – София” ООД
 • Локация

  Елин Пелин

 • Площ
  8 137 кв.м.
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

Търговска база с 2бр. административни сгради, складова база, сондажен кладенец с противопожарен резервоар и площадкови водопроводи, 2 бр. пречиствателни съоръжения с площадкова канализация, канал Ф800 от РШ2 до заустване в р. Лесновска, Кабели Н.Н. от съществуващ ТП до ГРТ на сградите, Вертикална планировка с 34 бр. паркоместа за леки автомобили и 3 бр. паркоместа за товарни автомобили и ограда – I етап се намира в ПИ с № 060052, кв.60, за търговска и складова дейност, по КВС на землището на гр. Елин Пелин, Софийска област

Дейности на „С Консулт“ ЕООД:

 • Изготвяне на доклад за оценка на съответствието
 • Надзор по време на строителството
 • Технически паспорт

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13