Skip to main content
Административно-производствена сграда

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САЛАТИ, ГОТОВИ ХРАНИ И КОНСЕРВИ -ИПСИ

Информация за проекта

 • Възложител
  ИПСИ-1 ЕООД
 • Локация
  Гара Елин Пелин
 • Година
  2018
 • Площ
  11 028 кв.м.
Категория обект

Строежът е IV категория

Описание

Сградата е построена на територията на Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, находяща се в Софийска област и представлява част от развитието на Индустриален Парк София Изток (ИПСИ) обслужващ главните международни коридори на страната, както и основните артерии на град София. Предприятието представлява едноетажна сграда, разположена в центъра на имота, заобиколена от всички страни с алеи (улици), позволяващи еднопосочно движение на тежкотоварни камиони и вътрешен електротранспорт. В проекта са изпълнени производствени, технологични, обслужващи и административно-битови зони, необходими от функционална гледна точка. 

Участник в сграда на годината 2018

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13