Skip to main content
Административно-производствена сграда

Производствена, складова и офисна сграда с изгребна яма

Информация за проекта

 • Възложител
  “ИКИС – СЛ” ООД
 • Локация
  София
 • Площ
  2`917 кв.м.
 •  
Категория обект

Строежът е IV категория

Описание

“Производствена, складова и офисна сграда с изгребна яма” с местонахождение: УПИ I – 2028, кв. 91А,   р-н „Връбница“, ПИ 68134.2803.2028, гр. София Възложител: “ИКИС – СЛ” ООД.

Дейности на „С Консулт“ ЕООД:

 • Техническа помощ при изготвяне на документация за провеждане на процедура за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС
 • Доклад за оценка на съответствието
 • Инженер-консултантска услуга по време на строителството
 • Технически паспорт

 

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13