Skip to main content
Жилищен комплекс

„Флора парк“

Информация за проекта

 • Възложител
  „Ей Джей Партнърс” ЕАД
 • Локация
  „Манастирски ливади– изток“, гр. София
 • Година
  2017
 • Площ
  25ʹ332,62 кв.м.
Категория обект

Обектът е IV категория

Описание

„Жилищен комплекс, състоящ се от осем жилищни сгради с общ подземен гараж на две нива“ с местонахождение: УПИ V-516, 994, 995– „за жилищно строителство, подземен гараж и трафопост“ /ПИ с идентификатор 68134.1006.737/, кв. 59, м. „Манастирски ливади– изток“, Район „Триадица- СО“, гр. София.

Дейности на „С Консулт“ ЕООД:

 • Оценка за съответствието на проектната документация по част „Енергийна ефективност“

 • Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на фаза Технически проект

 • Надзор по време на строителството

 • Геодезическо заснемане за издаване на Удостоверение за нанасяне на строежа в кадастралната карта и кадастралните регистри

 • Технически паспорт

  Искате ли да научите повече информация, за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13