Магазин Фантастико, Банкя

Информация за проекта

  • Възложител
    “ЕВРОПА-ВН” ЕООД
  • Локация
    гр. Банкя
  • Година
    2020
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

Предмет на инвестиционното намерение е изграждането на магазин за хранителни стоки с топла точка – бистро/ зона за консумация; гишета за битови услуги, аптека и паркинг”, находящ се в ПИ с идентификатор 32216.2292.3032 (УПИ II-2992,2993,2994 “за супермаркет, КОО, паркинг и трафопост”), кв. 27в по плана на гр. Банкя, м. “гр. София – ЦГЧ и кв. Изгрев”, р-н “Банкя”, Столична Община.

Искате ли да научите повече информация, за обект като този?

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13