Skip to main content
Административно-производствена сграда

„Сграда 2“ от Логистичен парк „ИСТ РИНГ“

Информация за проекта

 • Възложител
  „ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД
 • Локация
  Нови Хан
 • Година
  2017
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

„Сграда 2“ от логистичен парк „ИСТ РИНГ“ с фотоволтаична инсталация върху покрива с обща инсталирана мощност до 30kW“ с местонахождение ПИ 114067 за складови и производствени дейности в землището на с. Нови хан. Строежът е III категория, съгласно чл. 6, ал. 3, т.4 от Наредба №1 за НВС.

Дейности на „С Консулт“ ЕООД:

 • Изготвяне на доклад за оценка на съответствието
 • инженер – консултантски услуги по време на строителството
 • технически паспорт

  Искате ли да научите повече информация за обект като този?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13