АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ СОФИЯ

Информация за проекта

  • Възложител
    Фондация Америка за България
  • Локация

    в.з. „Американски колеж“, р-н Младост, гр. София

  • Година
    2018
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

Реконструкция, основен ремонт, преустройство и пристрояване на съществуваща сграда на „Американски колеж София“, ПИ № 68134.4090.440, кв. 1 на м. в.з. „Американски колеж“, р-н Младост, гр. София „Проектът представлява реконструкция на две съществуващи сгради на Американски колеж София – Острандър Хол и Уитъкър Аудиториум, както и пристрояването към тях на нов корпус и две свързващи крила. Предмет на проекта е и прилежащата на сградите паркова среда с нейните елементи. Резултатът е съвременен образователен комплекс, в който съществуващите и новите сгради са хармонично интегрирани, и който подчертава отличителното и автентично усещане за място, което кампусът на колежа притежава.

Сградата печели специална награда за „Сграда на годината“ в категория „Сгради образование“ за 2018г. 

 

Искате ли да научите повече информация за обект като този?

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13