Skip to main content
Административно-производствена сграда

“Сгради за обществено обслужване – Складова сграда на два етажа и триетажна офис сграда – “Alta Pharmaceuticals“

Информация за проекта

 • Възложител
  “АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД
 • Локация
  м.“Република – 2”, София
 • Година
  2017
 • Площ
  6 011 кв.м.
Категория обект

Строежът е III категория

Описание

“Сгради за обществено обслужване – складова сграда на два етажа и триетажна офис сграда, СВО, играбна яма, площадкови ВиК и ел. мрежи, резервоар за противопожарни нужди, площадков газопровод, дизегенератор, вертикална планировка” и “Външно електрозахранване чрез кабелни линии СрН 20kV и БКТП 20/0,4kV с трансформатор 1х630kVA” с Местонахождение: УПИ V-140,143 “за обществено обслужване, складове и офиси”, кв. 1, м.“Република – 2”, гр. София.

Дейности на „С Консулт“ ЕООД:

 • Доклад за оценка на съответствието
 • Инженер-консултантска услуга по време на строителството
 • Технически паспорт

 

  Do you need more information about project like this?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 София
  бул. България 98
  бизнес сграда "АСТРА"
  вход "В", етаж 1, офис 13