Skip to main content

ФАЗА 01

Проучване, съгласуване и консултации по време на проектиране

  • Предварително проучване на предвидени за строителство терени
  • Изготвяне на задание за проектиране съвместно с Инвеститора
  • Консултиране по време на целия процес на Проектирането, по всички части и на всички фази
  • Консултантът съветва инвеститора как най-рационално да вложи парите си и да получи оптимален резултат. 
  • Съгласуване на проекта със СДКО (Специализираните Държавни Контролни Органи) и Експлоатационните дружества. Издаването на становища и подписване на предварителни договори.
  • Натрупаният комуникационен и технически опит, осигурява бързо и надеждно движение на документите и комуникация с необходимите институции

Качествен и законосъобразен строителен процес

office@sconsultbg.com

Винаги точен отговор

Адрес


1680 София
бул. България 98
бизнес сграда "АСТРА"
вход "В", етаж 1, офис 13