Административна и производствена сграда

Център за ремонт и поддържане на транспортни средства - MAN

Информация за проекта

 • Възложител
  "МВБ Трак енд бъс България" АД
 • Локация
  с. Царацово, Пловдив
 • Година
  2017
 • Площ
  2 435,95 кв.м.
Категория обект

Строежът е V-та категория

Описание

"Център за ремонт и поддържане на транспортни средства, резервоар за дъждовни води и изгребна яма и ажурна ограда" с местонахождение УПИ 93.277 – сервизен център за тежкотоварни автомобили, в землището на с. Царацово, обл. Пловдив.Обектът е въведен в експлоатация поетапно: Етап I - ЦЕнтър за ремонт и поддържане на транспортни средства, резервоар за дъждовни води и изгребна яма за битово-фикални води, ажурна ограда в рамките на имота и Етап II- Газонсабдяване на "Център за ремонт и поддържане на транспортни средства".

Дейности на „С Консулт“ ЕООД:

 • Изготвяне на доклад за оценка на съответствието
 • Надзор по време на строителството
 • Технически паспорт

  Do you need more information about project like this?

  Качествен и законосъобразен строителен процес

  office@sconsultbg.com

  Винаги точен отговор

  Адрес


  1680 Sofia
  Bulgaria Blvd. 98
  ‘’Astra’’ Building
  Entrance V, 1st floor, office 13V